Ρόλος Διαχειριστή
 
Έχει την γενική εποπτεία και δικαιώματα διαχείρισης σε όλες τις κατηγορίες του φόρουμ.
  
Ρόλος Συντονιστή
  Έχει την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας και δικαιώματα διαχείρισης στις κατηγορίες του φόρουμ.   
Ρόλος R/C Συντονιστή
  Έχει την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας και δικαιώματα διαχείρισης στην κατηγορία R/C του φόρουμ.   

Διαχειριστές
Admin 

Συντονιστές
zark 
limotiris 
Prop-early 

R/C Συντονιστές
pitbullman  

Eπικοινωνία με το pasyfimon.com
   email: info@pasyfimon.com
   
Eπιστροφή στην Αρχική