Ρόλος Διαχειριστή
Έχει την γενική εποπτεία και δικαιώματα διαχείρισης σε όλες τις κατηγορίες του φόρουμ.
Ρόλος Συντονιστή
Έχει την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας και δικαιώματα διαχείρισης στις κατηγορίες του φόρουμ.
Ρόλος R/C Συντονιστή
Έχει την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας και δικαιώματα διαχείρισης στην κατηγορία R/C του φόρουμ.

Διαχειριστές
Admin

Συντονιστές
       
       
Prop-early

R/C Συντονιστές
pitbullman

Eπικοινωνία με το pasyfimon.com
email: info@pasyfimon.com
Eπιστροφή στην Αρχική